Obligasjonslån

Børsnotering

Kredittforeningen for Sparebanker har notert samtlige obligasjonslån på Oslo Børs eller Nordic ABM (Alternative Bond Markets).

Tillitsmann

Kredittforeningen for Sparebanker har inngått tillitsmannsavtale med Nordic Trustee ASA i forbindelse med samtlige obligasjonslån.

Tillitsmannen har ansvaret for at långivernes (obligasjonseiernes) rettigheter blir ivaretatt. Tillitsmannens ansvarsforhold fremgår av låneavtalen.

Rating

Kredittforeningen for Sparebanker har rating A- fra Nordic Credit Rating. Tilsvarende har KfS sin senior usikret gjeld har rating A- (13.02.2019).  

Obligasjonslån

KfS har per 1. februar 2019 følgende obligasjons- og sertifikatlån.

1072528.6 KFS44 PRO FRN 09.12.2019 NOK 490 mill pdf-fil  pdf-fil 
1075523.4 KFS46 PRO FRN 03.04.2019 NOK 465 mill  pdf-fil pdf-fil
1076786.6 KFS47 PRO FRN 17.06.2019 NOK 135 mill pdf-fil pdf-fil
1076840.1 KFS48 PRO  FRN 17.09.2019 NOK 240 mill pdf-fil pdf-fil
1077521.6 KFS49 PRO FRN 17.09.2020 NOK 555 mill pdf-fil pdf-fil
1078292.3 KFS50 PRO FRN 10.02.2020 NOK 430 mill   pdf-fil
1079111.4 KFS51 PRO FRN 11.05.2020 NOK 385 mill   pdf-fil
1079296.3 KFS52 PRO FRN 11.05.2021 NOK 535 mill pdf-fil pdf-fil
1080601.1 KFS53 PRO FRN 17.09.2021 NOK 560 mill pdf-fil  pdf-fil 
1081218.3 KFS54 PRO FRN 11.11.2022 NOK 315 mill pdf-fil pdf-fil 
1082099.6 KFS55 PRO FRN 11.05.2022 NOK 410 mill   pdf-fil
1083526.7 KFS56 PRO FRN 29.11.2021 NOK 205 mill pdf-fil pdf-fil
1084236.2 KFS57 PRO FRN 10.02.2023 NOK 100 mill pdf-fil pdf-fil
1084289.1 KFS58 PRO FRN 29.11.2023 NOK 50 mill   pdf-fil