Vi finansierer sparebanker

KfS yter mellomlange og langsiktige lån til sparebanker. Vårt mål er å bidra til å redusere bankenes likviditets- og refinansieringsrisiko og samtidig skaffe dem rimeligere innlån.

Kredittforeningen for Sparebanker har over 50 sparebanker som låntakere.

Utlån til sparebanker

Utlån til sparebanker

For de fleste banker vil det være rimeligere å finansiere sine innlån gjennom KfS enn gjennom egne låneopptak. Låneopptak i KfS er enkelt og effektivt.

 

 

 Personvernerklæring

Informasjon til investorer

Informasjon til investorer

Obligasjoner i KfS fremstår som en meget sikker investering da selskapet på alle områder opererer med svært lav risiko. Lån gis kun til sparebanker. Dette er en av de aller sikreste låntakergruppene i Norge.

Om Kredittforeningen

Aktuelt

Nordic Credit Rating tildeler Kredittforeningen for Sparebanker kredittrating A-

Les artikkelen her!