Nyheter

Nyheter og Artikler

 
KfS er blitt Miljøfyrtårn

Som et ledd i selskapets bærekraftsarbeid har KfS gjennomført og mottatt sertifisering som Miljøfyrtårn. 

Finansnæringen er tillagt en viktig rolle i utviklingen av samfunnet i en mer bærekraftig retning. I markedet er det sterk vekst av kapital som ønskes investert i grønne formål. I denne sammenheng ønsker KfS å posisjonere seg for å ha en funksjon i kanalisering av grønn finansiering til sparebankene. KfS ser på mulighetene for å kunne utstede grønne obligasjonslån i samarbeid med sparebanker. For å berede grunnen for å kunne utstede grønne obligasjoner planlegger KfS å ha på plass et formelt rammeverk for grønne obligasjonslån i fjerde kvartal 2020. 


Ny leder for forretningsstøtte og kontroll

Ann Cathrin Helle Lambrechts er anstatt som ny leder for forretningsstøtte og kontroll fra og  med 1.9.2019. Ann Cathrin kommer fra stilling som Head of Operations i Sparebanken Vest.