Om oss

Historikk

Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) er en finansinstitusjon som ble etablert i 2004 av Eiendomskreditt AS og 49 sparebanker. Kfs og Eiendomskreditt er samlokalisert i Bergen, og total forvaltningskapital for de to selskapene er over 11 milliarder.

Formål

Kredittforeningens formål er å yte mellomlange og langsiktige lån til sparebanker. Gjennom virksomheten skal man bidra til å redusere bankenes likviditets- og refinansieringsrisiko og samtidig skaffe dem rimeligere innlån. KfS hadde ved siste årsskifte 44 banker som låntakere.

Brukernytten - Det bærende motiv

KfS er organisert som en kredittforening og drives derfor etter samvirkeprinsippet. Låntakerne, som bare kan være norske sparebanker, blir medlemmer av foreningen.

I en forening av låntakere vil ikke avkastning på egenkapitalen, men brukernytten være det bærende motiv for virksomheten. Selskapet vil derfor bli drevet på en slik måte at det over tid oppnås best mulige lånevilkår i kapitalmarkedet.

Kostnadsfokus

For å holde kostnadene lavest mulig er deler av driften av KfS lagt til Eiendomskreditt AS (I 2017 utgjorde samlede kostnader 0,07% av gjennomsnittlig forvaltningskapital).

KfS drives i henhold til egne vedtekter som er godkjent av Finanstilsynet. Vedtektene kan ikke endres uten ny godkjenning. Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.