Vi finansierer sparebanker

KfS yter mellomlange og langsiktige lån til sparebanker. Vårt mål er å bidra til å redusere bankenes likviditets- og refinansieringsrisiko og samtidig skaffe dem rimeligere innlån.

Kredittforeningen for Sparebanker har 39 sparebanker som låntakere.

Utlån til sparebanker

Utlån til sparebanker

For de fleste banker vil det være rimeligere å finansiere sine innlån gjennom KfS enn gjennom egne låneopptak. Låneopptak i KfS er enkelt og effektivt.

 

 

 Personvernerklæring

Informasjon til investorer

Informasjon til investorer

Obligasjoner i KfS fremstår som en meget sikker investering da selskapet på alle områder opererer med svært lav risiko. Lån gis kun til sparebanker. Dette er en av de aller sikreste låntakergruppene i Norge.

Om Kredittforeningen

Aktuelt

01.02.2023

NCR bekrefter KfS Rating A- (Stable) / N-2


02.02.2022
NCR bekrefter KfS rating A- (Stable) / N-1+

27.01.2021

Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) utsteder to grønne obligasjonslån på tilsammen 626 mill. kr for å finansiere grønne prosjekter sammen med 16 sparebanker over hele landet.

25.01.2021

Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) har etablert sitt første grønne rammeverk for obligasjonsfinansiering og vurderer utstedelse av grønt obligasjonslån. Les mer

 KfS har ambisjoner om å ta en aktiv rolle for å skape en grønnere fremtid gjennom samarbeid med sparebankene i Norge. Det vil vi gjøre ved at grønne prosjekter i de lokale sparebankene finansieres gjennom KfS sin utstedelse av grønne obligasjoner. På denne måten kan samarbeidet bidra til at mer grønn kapital når frem til de mindre og mellomstore sparebankene.

Grønt rammeverk


04.09.2020

KfS er sertifisert som Miljøfyrtårn 

For å bli Miljøfyrtårn har KfS blant annet oppfylt en rekke krav innenfor helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk, avfallshåndtering og transport.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å få gode verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen de ulike områdene, og bidra til helhetlige, systematiske og langsiktige tiltak for å forbedre miljøprestasjonene til selskapet, samt å dokumentere miljøvennlig drift.

Å være et Miljøfyrtårn viser at KfS jobber systematisk og aktivt med miljøtiltak på flere områder for å få en mer miljøvennlig bedrift, et bedre arbeidsmiljø og bidra til en grønnere fremtid. Fremover skal vi leverer årlige miljørapporter, og re-sertifiseres hvert tredje år. Du kan lese mer om ordningen på  Miljøfyrtårn.no


24.04.2020
Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 leser du her

19.02.2020
Nordic Credit Rating bekrefter rating av Kredittforeningen for Sparebanker på A-
Les artikkelen her!

13.02.2020
Årsrapport 2019 leser du her

13.02.2019
Nordic Credit Rating tildeler Kredittforeningen for Sparebanker kredittrating A-

Les artikkelen her!