Utlån

Rimelig og enkelt

De fleste banker vil låne rimeligere i KfS enn gjennom egne låneopptak. Fordelen øker når KfS vokser. For den enkelte bank må prisen i KfS sammenholdes med pris på egne innlån i obligasjonsmarkedet med tillegg av kostnader til Tillitsmann, VPS og eventuelt Børs, samt egne administrative kostnader.

Låneopptak i KfS fungerer meget enkelt og effektivt for bankene.

Lavere finansiell risiko

KfS er en lånekilde som er dedikert til å skaffe banken kapital til best mulige vilkår. Enhver ny lånekilde bidrar til sikrere kapitaltilgang.

Mange banker vil, gjennom KfS, oppnå lenger løpetider enn de kunne klart på egen hånd. Dette bidrar til mindre refinansieringsbehov og lavere risiko for bankene.

Gjennom god kredittkvalitet, høy risikospredning og god soliditet forventes KfS å ha sikrere tilgang på kapital i vanskelige tider enn de fleste banker. 

For mindre banker representerer spredning på flere låneopptak i KfS en klar reduksjon i refinansieringsrisiko i forhold til større låneopptak i egen regi.