Nyheter

Nyheter og Artikler

 
Kredittforeningen for Sparebanker:
God og billig långiver

Les om oss på side 13 i siste utgave av Sparebankbladet. 


Trond Tostrup takker av og Lars W. Lynngård overtar som ny administrerende direktør
Etter 12 år i KfS sin tjeneste takket Trond Tostrup av som administrerende direktør ved årsskiftet 2016/2017. Trond ble styremedlem ved etableringen av KfS i 2004 og var styreleder fra 2006 til 2011. Fra 2011 har Trond vært ansatt som administrerende direktør.

Fra 1.1.2017 overtar Lars W. Lynngård som ny administrerende direktør. Lars har vært ansatt som finansdirektør fra 2004 og har hatt ansvaret for finans, økonomi og utlånsvirksomheten.

Ny leder for forretningsstøtte og kontroll
Brith Line Øverland er anstatt som ny leder for forretningsstøtte og kontroll fra og  med 1.1.2017. Brith Line er utdannet Cand. jur. og har bakgrunn fra blant annet Interpro AS som advokatfullmektig og Hydro ASA som kontraktsleder i modifikasjonsprosjekter. Siden 2007 har hun vært ansatt i Statoil ASA hvor hun har hatt ulike stillinger med både fag- og lederansvar.