3.1: Kriterier for grønne lån
3.2: Fornybar energi
3.3: Grønne bygg
3.4: Grønn transport