Låneporteføljen

 

Utlånsporteføljen etter rating og volum (NOK)

 

Låntakere gruppert etter forvaltningskapital og lån

Antall Banker

Samlet lån      

Andel av utlån

Forvaltningskapital over 10 mrd.   4    425     8%
Forvaltningskapital 5-10 mrd.   6    500   10%
Forvaltningskapital 3-5 mrd.   14  1 980   38%
Forvaltningskapital 1-3 mrd.  18  2 270   44%
Forvaltningskapital under 1 mrd.   1    40    1%

 SUM

43

5 215

100%

Oversikter per 31.12.2018