Låneporteføljen

 

Utlånsporteføljen etter rating og volum (NOK)

 

Låntakere gruppert etter forvaltningskapital og lån

Antall Banker

Samlet lån      

Andel av utlån

Forvaltningskapital over 10 mrd.   5    680     8%
Forvaltningskapital 5-10 mrd.   5    625   17%
Forvaltningskapital 3-5 mrd.   9  1 157   32%
Forvaltningskapital 1-3 mrd.  26  2 925   49%
Forvaltningskapital under 1 mrd.   5    192    41%

 SUM

50

5 579

100%

Oversikter per 31.12.2015