Obligasjonslån

Børsnotering

Kredittforeningen for Sparebanker har notert samtlige obligasjonslån på Nordic ABM.

Tillitsmann

Kredittforeningen for Sparebanker har inngått tillitsmannsavtale med Nordic Trustee ASA i forbindelse med samtlige obligasjonslån.

Tillitsmannen har ansvaret for at långivernes (obligasjonseiernes) rettigheter blir ivaretatt. Tillitsmannens ansvarsforhold fremgår av låneavtalen.

Rating

Kredittforeningen for Sparebanker har rating A- fra Nordic Credit Rating.   
Nordic Credit Rating 2. februar 2021
Nordic Credit Rating 3. april 2020
Nordic Credit Rating 13. februar 2019

1079296.3 KFS52 PRO FRN 11.05.2021 NOK 515 mill pdf-fil pdf-fil
1080601.1 KFS53 PRO FRN 17.09.2021 NOK 560 mill pdf-fil  pdf-fil 
1081218.3 KFS54 PRO FRN 11.11.2022 NOK 455 mill pdf-fil pdf-fil 
1082099.6 KFS55 PRO FRN 11.05.2022 NOK 510 mill   pdf-fil
1083526.7 KFS56 PRO FRN 29.11.2021 NOK 355 mill pdf-fil pdf-fil
1084236.2 KFS57 PRO FRN 10.02.2023 NOK 415 mill pdf-fil pdf-fil
1084289.1 KFS58 PRO FRN 29.11.2023 NOK 290 mill   pdf-fil
1084712.2 KFS59 PRO FRN 08.04.2022 NOK 330 mill   pdf-fil
1085013.4 KFS60 PRO FRN 12.04.2024 NOK 260 mill   pdf-fil 
1086847.4 KFS61 PRO FRN 11.11.2024 NOK 245 mill pdf-fil pdf-fil
1092137.2 KFS62 PRO GRØNN FRN 03.02.2026 NOK 436 mill   pdf-fil 
1092138.0 KFS63 PRO GRØNN FRN 03.05.2024 NOK 190 mill   pdf-fil