Obligasjonslån

Børsnotering

Kredittforeningen for Sparebanker har notert samtlige obligasjonslån på Nordic ABM.

Tillitsmann

Kredittforeningen for Sparebanker har inngått tillitsmannsavtale med Nordic Trustee ASA i forbindelse med samtlige obligasjonslån.

Tillitsmannen har ansvaret for at långivernes (obligasjonseiernes) rettigheter blir ivaretatt. Tillitsmannens ansvarsforhold fremgår av låneavtalen.

Rating

Kredittforeningen for Sparebanker har rating A- fra Nordic Credit Rating.
Nordic Credit Rating Full Report 1. februar 2023
Nordic Credit Rating 4. februar 2022
Nordic Credit Rating 2. februar 2021
Nordic Credit Rating 3. april 2020
Nordic Credit Rating 13. februar 2019

1084289.1 KFS58 PRO A- 29.11.2023 NOK 542 mill   pdf-fil
1085013.4 KFS60 PRO A- 12.04.2024 NOK 545 mill   pdf-fil 
1086847.4 KFS61 PRO A- 11.11.2024 NOK 510 mill pdf-fil pdf-fil
1092137.2 KFS62 PRO ESG A- 03.02.2026 NOK 591 mill   pdf-fil 
1092138.0 KFS64 PRO ESG A- 03.05.2024 NOK 395 mill   pdf-fil 
1111043.9 KFS63 PRO  A-  28.09.2026 NOK 255 mill pdf-fil  pdf-fil 
1248205.0 KFS65 PRO  A- 21.03.2025 NOK 260 mill   pdf-fil
1249528.4 KFS66 PRO ESG A- 08.05.2025 NOK 125 mill  pdf-fil pdf-fil 
12524968 KFS67 PRO ESG A-  11.05.2026 NOK 215 mill  pdf-fil pdf-fil
12820648 KFS68 PRO A-  12.01.2028 NOK 225 mill   pdf-fil