Låneporteføljen

Utlånsporteføljen etter gruppe og volum (NOK) 

Låntaker gruppert etter forvaltningskapital og lån

Antall Banker

Samlet lån      

Andel av utlån

Bank 4 (5-15 mrd)      200    4,2%
Bank 5 (5-15 mrd)      205    4,3%
Bank 6 (2-5 mrd)    1 645  34,2%
Bank 7 (2-5 mrd)    1 170  24,3%
Bank 8 og 9 (<2 mrd)    1 595  33,1%

 SUM

37

4 815

100%

Oversikter per 31.12.2019